Serviss

Ekspluatējot jebkuras iekārtas, pienāk laiks, kad nepieciešams veikt to tehnisko apkopi.

Veicot savlaicīgu iekārtu apkopi iespējams savlaicīgi atklāt defektus, kuru novēršanai vēlāk būtu jāpatērē ievērojami līdzekļi. Sniedzot servisa pakalpojumus SIA „FRITEKS” uzņemas rūpes par klientu iekārtām.

Lai nodrošinātu nevainojamu servisa pakalpojumu sniegšanu ir izveidota servisa nodaļa, kuras sūtība ir ventilācijas, vēsināšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu garantijas, pēc garantijas apkope un remonts.

Visi servisa nodaļas speciālisti ir sertificēti atbilstoši likumdošanai un nemitīgi paaugstina savu kvalifikāciju.

Noslēdzot iekārtu apkopes līgumu ar mūsu uzņēmumu, Jums vienmēr būs pieejamas kvalificētu speciālistu konsultācijas ventilācijas, aukstuma un kondicionēšanas sistēmu jomā.